top of page

VMware vCenter 6.7 | DRS, DPM ve Proactive HA nedir ? Configuration işlemleri -1


Merhaba arkadaşlar , bu yazımızda VMware vCenter feature olan DRS ve Proactive HA'nin ne olduğunu ve bunları nasıl aktif edeceğimizi inceliyor olacağız


Bu feature'ları sırası ile önce DRS sonra Proactive HA ile devam ediyor olacağız nedeni ise aslında bu teknolojilerin arka tarafta birbirilerine ihtiyaç duyması dır. Tanımlamaları yapalım


VMware DRS (Distributed Resource Scheduler)

Bu özelliğin hedefi , tüm cluster yapısını optimum seviyede tutmaktır yani cluster üzerinde bulunan tüm host yüklerini dengede tutmanıza olanak veren bir teknolojidir. Mimariyi incelersek , her 5 dakika da bir cluster üzerindeki yükleri inceleyerek ( ram ,cpu , disk gibi) daha az yüklere sahip olan host üzerine Virtual machine'ları taşıma işlemini başlatır , bu işlemi yaparken vMotion teknolojisini kullanmaktadır.DRS'in 3 farklı yöntemi bulunmaktadır bunları incelersek ;

  1. Manual ; Power on halde olan Virtual Machine DRS belirler fakat Virtual machine'ları taşımak için host'ları sizin seçiminize bırakmaktadır

  2. Partially Automatic ; Power on helde olan Virtual Machine ve host'ları DRS belirler sonrasında hangi Virtual machine hangi host'a gitmesi gerektiğiyle alakalı size bir öneri sunar .

  3. Fully Automatic ; Power on helde olan tüm Virtual machine'ları DRS belirler ve hangi host üzerine taşıyacağına karar vererek taşıma işlemini başlatır

DRS , sadece power on durumda olan ve aynı cluster içerisinde bulunan Virtual machine'lar için çalışmaktadır bunun anlamı farklı cluster'lar arasında yük dengelemesi yapmamaktadır


VMware DPM (Distributed Power Management)


Bu özelliğin hedefi , mevcut cluster üzerinde bunun VM'lerin hepsini inceleyerek hangi VM daha az kaynak tüketiyorsa bu host'u kapatıyor ve güç tüketimini azaltıyor , herhangi bir şekilde bu VM'e ihtiyaç duyulduğunda network üzerinden DPM devreye giriyor ve tekrar bu Host'u power on yapıyor böylece gereksiz çalışan VM'ler gereksiz source (kaynak) tüketiminin önüne geçilmiş oluyor


Proactive HA

Fiziksel ortamımızda , herhangi bir donanımsal veya yazımsal sorun ile karşılaşılabilinir ve ESXi ortamımızdaki bir host down olabilir HA burada devreye gidiyor ve down olan host üzerindeki tüm VM'leri diğer host'lar üzerine taşıyor , bu HA çalışma şeklidir Proactive HA ise cluster içerisindeki hostların donanım'larını kontrol edip herhangi bir sorun çıkma ihtimalinde down olmadan önce VM'leri diğer host üzerine power on yapmamıza yarayan teknoloji dir , Proacrive HA hangi donanımlara bakıyor bunları sıralayalım ;

  • Memory

  • Storage

  • Network

  • Power supply

Bu konuya bir örnek olması amaçı ile , diyelim ki ortamımızda 20 fiziksel host ve 150 tane de VM olsun normal olarak bir fiziksel host üzerinde arıza oluştuğunda eğer DRS aktif ise down olan sunucu üzerindeki VM'leri cluster üzerindeki diğer host'a vMotion teknoloji ile taşımakta , Proactive HA ortamda aktif ise donanımları sürekli kontrol ettiği için sorun olan donanım üreticisinin plugin ile haber verilerek sorunlu host down olmadan değişimi sağlayabilir ve sorunu ortadan kaldırabilirsiniz


NOT: Proactive HA kullanırken bir plugin ihtiyaç duyuyor bu da Provider üzerinden sağlanmakta , şu anda Dell , HP ve CİSCO destek vermekte bunların dışında kalan markalar için Proactive HA devreye alsanız dahi Provider olmadığından plugin ihtiyacını karşılayamacaktır
Bu yazımızda DRS ve Proactive HA konularının açıklamalarını yapmaya çalıştım , sonraki yazımızda kurulumlarını yapıyor olacağız


Umarım faydalı olmuştur , sonraki yazımızda görüşmek üzere ....


162 görüntüleme0 yorum
bottom of page